Endret åpningstid 19/7 og 20/7

På grunn av oppgradering av vårt datasystem og omlegging til nytt journalsystem holder vi STENGT HELE MANDAG 19/7 og FRAM TIL 12:00 TIRSDAG 20/7. 

Vi beklager ulempene det medfører, men denne oppdateringen/omleggingen er høyst nødvendig da vi over lengre tid har slitt med tregheter/tekniske problemer med datasystemet vårt. Det nye journalsystemet har også mange nye funksjoner som vi håper og tror vil bedre vårt tilbud på sikt og vi gleder oss til det er oppe og går