Telefon: 72 60 60 50
Mandag - Fredag: 8:00 - 16:00
Drop-in, Mandag og Torsdag: 16:00 - 18:00
Kun butikk, Tirsdag og Onsdag: 16:00 - 18:00
Veterinærvakt

Samarbeid med SPCA Norge

Sveberg Dyrehospital har inngått samarbeid med SPCA Norge avd. Sør-Trøndelag.

SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid for dyrevelferd og finnes allerede i 124 land.

SPCA Norge utvikler seg stadig og danner flere avdelinger nasjonalt. De fungerer som krisemottak for hjemløse og mishandlede dyr og er en ressurs i nød- og redningsaksjoner hvor dyr er involvert.

Sveberg Dyrehospital er en foretrukken klinikk for dyrene som tas hånd om av SPCA. Sammen deler vi grunnleggende verdier om respekt og omsorg for dyrene. Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer. 

Du kan lese mer om SPCA Norge her