Solveig S. Aaknes

Utdanning

Veterinærutdannelse ved Norges Veterinærhøgskole i Oslo:

Tidspunkt:
Høsten 2005 til Våren 2011.

Lengre kurs

2013:
Fagseminar i Kirurgi, Namsos
A joint approach to the orthopaedic patient: surgery and nutrition, Stjørdal
Akuttmedisin; undersøkelse, diagnostikk og behandling av kritisk syke hunder og katter, Trondheim
Grunnkurs i Tannmedisin hund og katt september 2013, Hønefoss

Korte kurs

Har siden 2011 deltatt på utallige kvelds og dagskurs innen fagområdet.

Andre kurs

Har deltatt på utallige kurs innen trening av hund.

Fordypningsoppgaver

En deskriptiv studie av 218 hunder diagnostisert med separasjonsangst ved en atferdsklinikk i Norge.