Sunniva Morgan

Utdanning

Dyrepleierutdannelse ved Norges Veterinærhøgskole i Oslo:

Tidspunkt:
Høsten 2004 til Våren 2006.

Lengre kurs

Rehabilitering av hund og hest for dyrepleiere ved Sveriges landbruksuniversitet i Skara:

Tidspunkt:
September 2008 til april 2009.
Innhold:
 • Anatomi og fysiologi
 • Forskjellige teknikker innenfor rehabilitering
 • Hvordan drive en rehabvirksomhet
 • Rehabilitering av forskjellige typer lidelser
 • Praktiske og teoretiske eksamener
 • Fordypningsoppgave

Sertifiseringskurs i vestlig/medisinsk akupunktur og smertebehandling ved European School of Veterinary Postgraduate Studies:

Tidspunkt:
Februar 2016 til mai 2017.
Innhold:
 • Gjennomføring av trygg og kompetent behandling med akupunktur
 • Prinsipper for valg av akupunkturpunkter fra et vestlig perspektiv
 • Palpasjon av og forståelse for betydningen av myofascielle triggerpunkter, samt behandling med akupunktur
 • Forståelse av akupunktur fra et vitenskapelig ståsted jmf kinesisk akupunktur
 • Forståelse av kroniske smertetilstander generelt og i sammenheng med vestlig akupunktur
 • Forståelse av tilgjengelig forskning innenfor emnet og basisen for behandling av forskjellige tilstander
 • Forståelse for og gjennomføring av elektroakupunktur (stimulering av nåler med strøm)
 • Den nevro-fysiologiske bakgrunnen for akutt og kronisk smerte
 • Utredening og behandling av kronsike smertetilstander og multimodale tilnærminger til behandling
 • Behandling av andre tilstander med akupunktur
 • Analyse av forskning og forståelse av placebo/nocebo effekt
 • Prøve på slutten av hver modul, samt eksamen
 • Case reports og case studies

Certified Veterinary Pain Practitioner (CVPP) via International Veterinary Academy of Pain Management (IVAPM)

Tidspunkt:
Oktober 2017 til november 2018
Innhold:
 • Minst 90 timer etterutdanning innenfor smerte og smertebehandling inkludert smertefysiologi, anatomi, medikamenter, akupunktur, samt andre behandlingsmodaliteter
 • Demonstrer ferdigheter innenfor minst 10 smertebehandlingskategorier
 • Godkjenning av tilgjengelig utstyr for smertebehandling i klinikken
 • Innlevering av to case studies på et nivå som er godt nok til at de kan trykkes i vitenskapelige tidsskrift
 • Eksamen basert på over 10000 sider med litteratur og forskningsmateriale

Hundefysioterapeututdannelse ved naturmedicinskt hälsocenter i Göteborg:

Tidspunkt:
Januar 2005 til desember 2006.
Innhold:
 • Anatomi og fysiologi
 • Diagnostikk av skader i muskler og skjelett
 • Terapeutisk ultralyd
 • Elektroterapi
 • Vestlig akupunktur
 • Laserterapi
 • Magnetterapi
 • Skriftlig og praktisk eksamen

Hundemassasjeutdannelse ved Axelsons Bodywork School i Oslo:

Tidspunkt:
Januar 2005 til Juni 2006.
Innhold:
 • Anatomi og fysiologi
 • Stretching
 • Stresspunktbehandling
 • Bindevevsmassasje
 • Palpasjon
 • Forskjellige massasjeteknikker
 • Skriftlig og praktisk eksamen
 • 100 praksis timer

Korte kurs

Rehabilitering:

2017
Kurs i sportsmedisin for hund med Marti Drum,NMBU, SEVU
2016:
Kurs i manuell terapi på hund for veterinærer og dyrepleiere (leddmobilisering av nakke, rygg, bekken og ekstremitets ledd) med Laurie Edge-Hughes, NMBU, SEVU.
2015:
6th annual Symposium on Therapeutic Advances in Animal Rehabilitation (STAAR Conference) i New Jersey, USA. Workshops i "Basic Manual Therapy for the Canine Spine" og "Physical Therapy Treatment Plans for Sports Related Injuries".
2014:
 NDAFs høstkurs i rehabilitering og smertebehandling i Sandvika med forelesninger i blant annet smertefysiologig og smertebehandling, nevrologi og nevrologisk rehabilitering, samt generell fysioterapi. Sunniva foreleste også selv på dette kurset i temaet "Relevant treningsfysiologi for rehabilitering og forskjellige treningsmetoders effekt på kroppen".
Seminar i sportsmedisin for hund ved NMBU Veterinærhøgskolen med foreleser Jerry Vanek.
2012:
7th International Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy i Wien, Østerrike; Siste nytt innenfor hofteleddsdysplasi, ryggproblemer og sportsmedisin.
2007:
Rehabiliteringsseminar på Gardermoen arrangert av Eukanuba. Foreleser Barbara Bockstahler.
Rehabiliteringsseminar i Kristiansand arrangert av Hill’s.
2006:
Hydroterapi for hund ved Jan F. Andersens kurssenter på Hønefoss med foreleser Lowri Davies.

Andre fagfelt:

2017:
Kurs i palpasjon med Lennart Sjøstrøm i regi av Orion Pharma
2016:
Fagseminar i kirurgi med Thomas Sissener, Namsos
London Vet Show med forelesninger innenfor nevrologi, regenerativ medisin, sportsmedisin mm
2015:
NDAFs vårkurs i sårbehandling med foreleser Georgie Hollies.
2014:
NDAFs vårkurs i væskebehandling og blodoverføring ved NMBU veterinærhøgskolen med foreleser Bert-Jan Reezigt.
2013:
Royal Canins Nurse Academy. Tema: Klinisk ernæring til katt og hund.
Fagseminar i kirurgi i Namsos.
2012:
Kurs med Fagforbundet og Lifeline. Innhold: Kundebehandling, tannbehandling og klinisk ernæring.
2010:
Kurs i blodanalyse på klinikken i regi av Hill's og Kruuse. Innhold: Introduksjon til blodanalyse, hvordan optimalisere prøvetaking og resultater, tolkning av lever, nyre og pankreas, viktige komparative forskjeller mellom hund og katt, tolkning av hematologi.
2007:
Anestesikurs på Lillestrøm i regi av orion pharma, Animal Health. Innhold: fysiologi, premediaksjon, gassanestesi, total intravenøs anestesi (TIVA), introduksjon av ventilator/respirator under anestesi, klinisk monitorering før, under og etter operasjon.
NDAFs høstkurs i radiologi. Innhold: grunnleggende om røntgen og de forskjellige radiologiske hjelpemidlene, posisjonering og forberedelser av røntgen pasienter, forberedelser og posisjonering av pasienter til ultralyd, strålevern.
2006:
NDAFs vårkurs i tannbehandling i Fredrikstad.
2005:
NDAFs vårkurs i håndtering og administrering av medikamenter. Innhold: feilkilder ved medikamenthåndtering, dosering og legemiddelregning, og håndtering av ulike legemidler.
Hill's kostrådgiverskolen: alle trinn.

Hospitering

2018:
3 dager på rehabiliteringsavdelingen på universitetet i Wien
2016:
3 dager på Queen Mother Animal Hospital/Royal Veterinary College avdeling for nevrologisk fysioterapi.
2011:
2 dager på Aquadog i Sandvika.
1 dag på rehabavdeling på NVH.
2006:
6 uker på rehabavdelingen på NVH.
1 uke på rehabavdelingen på Blå Stjernan i Gøteborg.

Fordypningsoppgaver og case studies

 • Fordypningsoppgave om rehabilitering etter korsbåndsskade hos hund, som en del av dyrepleierutdannelsen
 • Fordypningsoppgave om rehabilitering etter prolaps hos hund, som en del av rehabiliteringskurs ved SLU i Sverige.
 • Case studie "Treatment of canine Intervertebral Disk Disease (IVDD)" som del av sertifiseringen ved IVAPM
 • Case studie "Treatment of canine hip osteoarthritis" som del av sertifiseringen ved IVAPM

I tillegg til kursene listet her deltar Sunniva hver år på flere dags- og kveldskurs innenfor forskjellige emner.