Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Behandlings- og operasjonsforberedende rom

Her utføres undersøkelser og behandlinger av inneliggende pasienter, og forberedelse av pasienter som skal inn til operasjon.