Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Lyskestrekk (overstrekk av iliopsoasmuskelen)

Denne artikkelen er skrevet av Sunniva Morgan til bloggen "Sprek Hund"  21/7-13

Iliopsoas muskelen består av to muskler som er delvis sammenvokst; psoas major og iliacus. Muskelen har sitt utspring fra undersiden av lendevirvlene (psoas major) og bekkenet (iliacus), og forløper på innsiden av bekkenet over nedre kant av bekkenet og hofteleddet. Iliopsoasmuskelen har sitt feste på øvre del av lårbeinet. Iliopsoas er en kraftig muskel i lysken og en viktig hoftebøyer. Den bidrar også til utoverrotasjon av låret.

Årsaker til overstrekk av iliopsoas

Overstrekk av iliopsoas er en ganske vanlig skade hos blant annet agility hunder, og skjer når muskelen blir utsatt for belastning som er for stor i forhold til det muskelen tåler. En vanlig årsak til at skaden oppstår er at muskelen blir aktivert i utstrakt tilstand (eksentrisk kontraksjon).

Skaden skjer vanligvis på en av tre måter:

 • Hunden deltar i hard aktivitet som f. eks. agility hvor hunden gjennomfører aktivitet som gjentatte ganger gir belastning på iliopsoas muskelen.
 • Hunden sklir eller faller og muskelen blir brått strukket uten at den er varmet opp.
 • En underliggende ortopedisk eller neurologisk tilstand gjør at hunden beskytter eller avlaster en skade ved å spenne lyskemuskulaturen. (Vi ser f. eks. denne typen skade/overbelastning hos hunder som over tid avlaster et ben. For å unngå å belaste benet helt eller delvis bøyer de hoften ved å spenne muskulaturen i lysken. Siden iliospoas muskelen er den viktigste hoftebøyeren blir denne lett overbelastet om dette ikke forebygges)

Skaden oppstår vanligvis i eller nær overgangen mellom muskel og sene som ofte er et svakt punkt.

Diagnose

Diagnosen stilles vanligvis på bakgrunn av sykehistorie og kliniske symptomer. Symptomene vil avhenge av alvorlighetsgraden av skaden, og hundene kan utvise alt fra milde symptomer som i all hovedsak kommer frem under trening (spesielt ved vendinger, slalom og hopp), til akutt halthet. Agilityhunder med iliopsoas skade viser gjerne vektbærende halthet på et bein som ofte øker ved aktivitet. Disse hundene viser gjerne prestasjonsproblemer sånn som å slå borti eller rive hinder med bakbeina og senke farten og jukse i slalomen. Ved palpasjon av senefestet og overgangen sene-muskel kan hunden vise smerte. Smerte vil også kunne fremvises når hofteleddet strekkes samtidig som beinet plasseres abduksjon (føres ut fra kroppen) eller ved strekk og samtidig innoverrotasjon. Diagnose stilles vanligvis på bakgrunn av de kliniske symptomene og ved å utelukke andre årsaker til haltheten. Røntgen er vanligvis av liten verdi i en tidlig fase av skaden, men i kroniske tilfeller kan man oppdage mineraliseringer ved senefestet. En sikker diagnose kan stilles ved bruk av ultralyd eller MR, evt CT. Siden diagnostiseringen krever en litt annen tilnærming enn det tradisjonell veterinærmedisin har å tilby er det ikke uvanlig at hundene ikke får rett diagnose.

Behandling

Behandlingen vil avhenge av årsaken til skaden, alvorlighetsgraden og om det er en akutt eller kronisk skade. Det er viktig med et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram. Generelt sett tar kroniske skader lengre tid å behandle enn akutte. Det er viktig at hunden ikke blir satt i trening igjen for tidlig da hard trening før skaden er helt leget vil øke faren for ny skade. Det er viktig at rehabiliteringsprogram settes opp i samråd med kyndig rehabiliteringsterapeut. Vanligvis vil programmet bestå av en kombinasjon av behandling på klinikk og hjemmeøvelser/behandlinger som utføres av eier etter grundig opplæring. Hvilke øvelser og behandlinger som benyttes vil avhenge av hvorvidt skaden er akutt eller kronisk og også av alvorlighetsgraden av skaden. Felles for alle gradene av skade er at de sjelden går over av seg selv, selv ved lang hvile, og at de krever riktig behandling for å bli bra.

Prognose

Ved riktig behandling er prognosen for at hunden skal bli helt bra og kunne fortsette med hard aktivitet god. I tilfeller hvor hunden ikke responderer på behandling eller skaden kommer tilbake flere ganger kan det være aktuelt med en operasjon hvor man løsner senefestet. Dette gir vanligvis et godt resultat, selv om hunder som brukes på et høyt nivå vanligvis ikke vil kunne brukes like hardt som før. Operasjon utføres kun når man har en stilt en sikker diagnose ved hjelp av f. eks. MR.

Forebygging

Det er mye som kan gjøres for å forebygge iliopsoas strekk. Dette er spesielt viktig for de som allerede har hatt en skade, da disse er mer utsatt for å få den igjen. Forebyggende tiltak inkluderer tilstrekkelig oppvarming før aktivitet, nedvarming etter aktivitet og tøyning. Tøyningsøvelser skal ikke utføres før aktivitet. Etter aktivitet er det viktig med nedvarming (gå ned hunden i 10-15 minutter) og deretter tøyningsøvelser av iliopsoas muskelen. Det er viktig at uttøyning kun utføres etter at du har fått opplæring av dette av rehabiliteringsterapeut da feil utførelse kan være skadelig.

FAQ

Hva er fysioterapi for dyr?

Fysioterapi kan være nyttig i behandlingen av dyr med dysfunksjoner, skader, smerte og fysiske abnormaliteter. Fysioterapeutisk behandling inkluderer modaliteter (laser, elektroterapi, akupunktur etc.), leddmobilisering, bløtvevsmobilisering og massasje, terapeutiske øvelser, hydroterapi mm. Behandlingen baserer seg på terapeutens kunnskap om fysikk, biomekanikk, anatomi, fysiologi og psykologi.

Hvordan vet jeg om dyret mitt trenger fysioterapibehandling?

Innen humanmedisin er fysioterapi gjerne brukt etter skade eller kirurgi, og for smertetilstander og dysfunksjoner, samt nevrologiske lidelser/skader (f. eks. slag), frakturer, overstrekk, sårbehandling, idrettskader, artroser mm. Dyr kan få fysioterapeutisk behandling for de samme årsakene som mennesker. Det skjer dessverre ofte at dyrene våre ikke får den behandlingen de trenger etter skader eller operasjoner og dette kan hindre de i å oppnå full funksjon.

Eksempler på diagnoser som kan ha nytte av fysioterapibehandling:

 • Sene- og leddbåndskader
 • Beinbrudd
 • Ryggproblemer
 • Sykdommer og skader i nervesystemet
 • Skader og sykdomstilstander i ledd  (f. eks. artroser, HD, AD, OCD)
 • Skader i muskulatur
 • Uspesifikke bevegelsesforstyrrelser
 • Vektreduksjon
 • Eldre hunder med nedsatt bevegelsesomfang
 • Dyr som er utsatt for ekstra belastninger pga et høyt aktivitetsnivå kan ha nytte av forebyggende behandling som f. eks. trening i vanntredemølle, massasje og stretching.

Hva skiller undersøkelsen rehabiliteringsterapeuten gjør fra veterinærens undersøkelse?

En rehabiliteringsterapeut ser på funksjon og struktur relatert til diagnosen fra veterinæren. Forskjellige dyr kan ha samme medisinske diagnose (f. eks. korsbåndskade), men ha forskjellige problemer relatert til diagnosen. En fysikalsk undersøkelse vil vurdere ditt dyrs funksjon og definere den optimale behandlingen for å løse/bedre problemet. Behandlingen inkluderer individuelt tilpasset hjemmetreningsprogram i tillegg til behandling inne på klinikken.

Hvor mye koster det?

Kostnad vil varier som følge av flere faktorer, blant annet type skade/operasjon, varighet, dyrets progresjon underveis i behandlingen, eiers mulighet for oppfølging hjemme mm. Vanligvis koster en utredning av problemer i bevegelsesapparatet 1418,-. Dette gjelder tilfeller hvor dyret er undersøkt av veterinær uten at det er stilt noen eksakt diagnose eller hvor problemet er veldig komplekst. 1. gangs konsultasjon i forbindelse med oppstart av behandling og hvor dyret er operert eller hvor det er stilt en eksakt diagnose koster vanligvis 1005,-. Dette inkluderer undersøkelse, behandling og utarbeidelse av hjemmetreningsprogram. Oppfølgende behandlinger varer fra 30 til 75 minutter og pris varierer fra 443,- til 1353,- avhengig av behandlings kombinasjoner og lengde på behandlingen. Trykk her for prisliste.

Hvordan begynner jeg?

Snakk med veterinæren din om fysioterapi for dyret ditt. For dyr som ikke er undersøkt hos en av våre veterinærer må sykehistorie og røntgenbilder sendes over før første time.

Hvor lang tid tar det før jeg merker framgang?

Dette vil avhenge av diagnose og dyrets lidelse; man kan se framgang allerede etter en behandling, men det kan også ta 3 til 4 behandlinger før man merker noen endring. Hvis vi ikke ser framgang på 3-4 behandlinger må vi endre tilnærmingen til problemet og eventuelt endre behandlingsregimet.

Kan alle dyr ha nytte av fysioterapi?

De fleste dyr kan ha nytte av fysioterapeutisk behandling. Realistisk sett er det mange tilstander fysioterapi ikke kan kurere. For eksempel vil ikke fysioterapi behandling kurere kreft, artrose eller progressive nevrologiske tilstander. Fysioterapi kan imidlertid i disse tilfellene forbedre funksjon og livskvalitet.

Kan fysioterapi brukes forebyggende for friske dyr?

Fysioterapi har helt klart en rolle i forebygging av skader. I tillegg til at flere av behandlingsmetodene kan ha forebyggende effekt i seg selv, kan jevnlig gjennomgang av dyret også bidra til at eventuelle problemer kan oppdages og behandles på et tidlig stadie.

Forebygging

Valpeundersøkelser

Det første året er kristisk for en frisk og funksjonell framtid for valpen. Valper er generelt sett hardhendte med kroppen sin, og små problemer som de pådrar seg kan  utvikler seg til større problemer som følger hunden hele livet om de ikke tas tak i tidlig. I tillegg er det ikke alle valper som automatisk lærer å kontrollere og koordinere kroppen. Dette gjelder spesielt hunder av store og gigant raser. Under en valpeundersøkelse kan terapeuten identifisere dysfunksjoner i virvelsøyle, bekken og ledd, i tillegg til problemer med koordinasjon og kroppskontroll, og tidlige tegn på mulige ortopediske problemer. Manuelle behandlinger og treningsøvelser kan benyttes for å ta tak i disse problemene tidlig. Vi utfører også vurdering og behandling av valpekull før salg.

 

Forebyggende behandling

Dette tilbudet er ypperlig for sports-, arbeidende-, og jakthunder, samt utstillings hunder, men også for familiehunden som eier vil gi det lille ekstra. Disse behandlingene er for hunder som ikke er halte eller har åpenbare problemer i bevegelsesapparatet. Behandlingen har som mål å forebygge skader, samt kunne oppdage eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt og sette inn riktig behandling før problemene får utviklet seg. En slik gjennomgang tar for seg hunden fra snute til hale. Behandlingen inkluderer en full undersøkelse, massasje, samt mobilisering av eventuelle dysfunksjoner i virvelsøyle, iliosacralledd og perifere ledd. Vi kan også gi råd om trening, det være seg trening for kroppskontroll, balanse og koordinasjon, eller styrke og utholdenhet.

NB! Forebyggende behandlinger og valpeundersøkelser skal ikke erstatte vanlig veterinærundersøkelse og -behandling. Om hunden din er halt, har gjennomgått kirurgiske inngrep, eller har hatt skader, må den undersøkes av veterinær før du søker hjelp hos rehabiliteringsterapeut. Om terapeuten oppdager mulige ortopediske og nevrologiske problemer under en forebyggende undersøkelse vil du bli rådet til å kontakte veterinær. Våre tilbud innenfor fysioterapi har som intensjon å være et komplement til veterinærbehandling.

Referanser

Siberean Husky "Aron"

Aron har det kjempe bra takket være Sveberg Dyrehospital. Da Aron kom til oss som valp var det korte turer i hagen og rundt huset. Da vi begynte å utvide turmålene merket vi at han haltet på venstre bak bein. Vi tenkte i starten at han var sliten, men haltingen ble verre etterhvert som vi gikk lengre turer eller i lek. Vi kontaktet Sveberg Dyrehospital og Aron ble grundig undersøkt. Det ble tatt røntgen og han ble ordentlig undersøkt i rygg, fot, muskler og bein. Det viste seg at Aron hadde avrevet korsbånd i venstre kne. Han ble operert av Nicholas Morgan som valp med en relativt ny operasjons teknikk. Etter operasjon begynte vi med opptrening hos Sunniva. Det var flere øvelser, massasje, strekking av benet, som gikk på styrking av muskler i foten og rundt kne. Kjempe god og trygg opplæring fikk jeg som eier. Aron fikk også trening på tredemølle i vann, for å minske belastning og å styrke muskulatur de første 10 ukene etter operasjon. Dette likte Aron veldig godt, og har blitt en husky som elsker å bade, dusje og svømme. Vi er veldig fornøyd med operasjon, opptrening og ikke minst Nicholas og Sunniva. Anbefaler begge på det høyeste. Hadde det ikke vært for dem hadde jeg nok ikke hatt en hund som elsker å gå tur i skog og i fjell med kløv og full fart.

Mvh Ann-Merethe og Aron

Staffordshire Bull Terrier "Tyr" og Rottweiler "Argus"

Da vi flyttet til Hommelvik i 2011 hadde vi en 8 år gammel staffordshire bull terrier som het Tyr. Han hadde tidligere blitt operert for avrevne korsbånd i begge knærne, og resultatet var ikke optimalt på den ene siden. Dette førte til en del smerter, redusert bevegelighet og tap av muskelmasse, og vi bestemte oss derfor for å prøve ut rehabiliteringstilbudet ved Sveberg dyrehospital. Sunniva laget et opplegg med trening i vanntredemølle og fysioterapi samt noen enkle hjemmeøvelser. Dette hjalp Tyr til å få igjen en tilnærmet normal bevegelighet og muskelmasse, og han var heller ikke plaget av smerter lenger. Dette tilbudet var til uvurderlig hjelp for Tyr frem til han gikk bort høsten 2014, og vi kan derfor trygt anbefale andre å bruke kompetansen og fasilitetene til Sunniva ved behov for rehabilitering etter skader og operasjoner.

Vi har nå en ett år gammel rottweiler som heter Argus. Våren 2016 ble det konstatert AD på begge sider, og Argus ble operert i to omganger av Nicholas ved Sveberg dyrehospital. Operasjonene ble etterfulgt av rehabilitering hos Sunniva med vanntredemølle, fysioterapi, laserbehandling og enkle hjemmeøvelser. Takket være opplegget ved Sveberg dyrehospital helt fra diagnose til rehabilitering er Argus i dag fullt restituert. Behandlingen hos Sunniva har også ført til bedre kondisjon, balanse og koordinasjon for Argus.

Vi er kjempefornøyde med all behandling som er gitt til både Tyr og Argus ved Sveberg dyrehospital, og rehabiliteringsopplegget til Sunniva i særdeleshet, da dette har hjulpet våre hunder til en vesentlig bedre livskvalitet enn de ellers ville hatt. ANBEFALES!

Audun og Bergitte

 

 

 

 

 

Schäfer "Tamira"

Min schæfertispe Tamira på 5 år hadde en uheldig opplevelse i midten av september 2015. Vi runderte og hun tok sats og hoppet over et vann. Når hun landet haltet hun på venstre bakben. Jeg gikk ut fra at det var forbigående og tok det med ro noen dager. Haltheten ga seg ikke og jeg tok kontakt med Sunniva på Sveberg Dyrehospital. Etter en grundig undersøkelse viste det seg at Tamira hadde pådratt seg en kraftig lyskestrekk. Sunniva skrev ut et treningsprogram med flere øvelser for å stabilisere muskulaturen. Etter oppfølging og trening over tre måneder var Tamira friskmeldt og vi kunne begynne i skogen igjen. Uten denne oppfølgingen hadde det nok tatt lengre tid, kanskje ikke blitt bra heller. Dette var i januar 2016. Så i juni 2016 begynte hun å halte igjen. En lokal veterinær konstaterte utslitt kne og anbefalte operasjon. Jeg kontaktet Sveberg ( som ligger 14 mil og ferge unna oss ) og fikk en undersøkelse og det viste seg å være en ny strekk. Samme opptrening og Tamira var frisk etter en måned. Jeg er veldig fornøyd med Sveberg Dyrehospital og kan på det sterkeste anbefale de.

Hilsen Bjørn Olsen og Tamira, Brekstad

 

 

Korthåret Vorsteh "Jærvi"

I februar 2016 ble min korthåret vorsteh -Jærvi- operert for korsbåndskade. Operasjons metoden som ble utført heter TTA. Etter operasjonen ble jeg anbefalt rehabilitering og hjelp til riktig opptrening, da dette er like viktig for dyr som for mennesker. Jeg bor 1 time fra Mo i Rana, og nærmeste rehabiliteringstilbud er i Trondheim eller Bodø. Jeg tok kontakt med flere rehab.terputer, og etter å ha pratet med dem, falt valget på Sunniva Morgan. Sunniva forklarte meg de forskjellige framgangsmetoder vi hadde, og hvorfor noen metoder er bedre enn andre. Hun ga meg gode svar på alle de spørsmål jeg hadde, og jeg følte at vi kunne prate sammen,  ikke at jeg bare ble pratet til, slik jeg fikk følelsen av hos noen av de andre rehab.terapauter jeg kontaktet. Dette er viktig for meg, da det er jeg som kjenner hunden, og kan se små forandringer som kan være viktige i prosessen.

Sunniva lot Jærvi bli trygg på henne før hun tok full gjenomgang av hele hunden, for så å starte opptreningen i vanntredemølle. Jeg var spent på hvordan Jærvi ville takle vanntredemølla, men dette ordnet Sunniva fantastisk lett, og Jærvi var igang :)  Etter vanntredemølla var det massasje og bevegelseøvelse på Jærvi. Vi var 2-3 ganger i uka hos Sunniva på en periode på 2-3 mnd, hvor det var vanntredemølle, massasje og bevegelseøvelser. Hun var veldig hjelpsom med tidspunkt, da jeg har en veldig lang kjørevei. Sunniva lærte meg også div timg jeg kunne gjøre selv, som massasje, metoder for å få god bevegelse i aktuelle ledd, og øvelser for å styrke støttemusklatur. Alt fra hvilke type terreng vi skulle gå i, vektfordeling/belastning av fot, og øvelser på peanutt/yogaball.

Det var tungt både for meg og Jærvi å kjøre alle milene, ta det med ro, og gjøre ting gradvis, men resultatet er at Jærvi er frisk, vi er på jakt  nå i høst, og han er smertefri og lykkelig.

Jeg kommer til å bruke Sunnivas tjenester med jevne mellomrom for vedlikehold og sjekk av Jærvi. Jeg vil anbefale alle til å ha rehabilitering på forsikringen sin, da riktig opptrening kan være like viktig som selve operasjonen. Sunniva har utrolig mye kunnskap, og en fantstisk måte å formidle denne på, Dette hjalp vel meg like mye som hun hjalp Jærvi. Jeg er evig takknemlig til Sunniva og vil anbefale henne på det aller varmeste!

Julie Lind Bugge, Bleikvassli

Gordon Setter "Vilje"

Vår gordonsetter Vilje fikk ødelagt korsbåndet under jakta i fjor høst. Hun ble operert av Nicholas på Sveberg Dyrehospital. Operasjonen gikk fint og vi startet med opptrening under kyndig veiledning av Sunniva. Det ble vanntredemølle og fysioterapi, samt at vi fikk et opptreningsprogram vi fulgte hjemme. Vilje var ikke så glad i vanntredemølla i starten, men etterhvert gikk det veldig greit. Fysioterapien nøt hun, hadde ikke lyst til å gå ned...hoppa til og med opp på benken for å få mer. Så jeg er veldig takknemlig for hjelpen vi fikk, både hund og eier følte seg trygge og godt ivaretatt. Det ble rypejakt på Vilje i år også!

Sveberg dyrehospital kan anbefales, trivelige og dyktige folk der.

Vilje og Karin fra Skatval

Blandingshund "Kira"

I slutten av august i fjor kom Kira til Sveberg med en ganske kraftig lyskestrekk på høyre side, en litt mindre på venstre side, og en strekk på innsiden av lårene, da hun plutselig ikke fungerte på agilitybanen lenger. Noe som til vanlig er det morsomste hun vet. Fant også flere låsninger ulike steder på kroppen. Med kyndig veiledning og behandling av både Sunniva og Nicholas så fikk vi satt opp et treningsopplegg som vi fikk tilsendt på mail, med link til hvordan vi skulle utføre øvelsene. Noe jeg fant veldig nyttig. I utgangspunktet så spøkte det litt for fortsatt agilitykarriere for Kira, men i slutten av oktober ble hun friskmeldt. Så nå fortsetter vi med stabiliserende øvelser for å holde skuldrene "på plass". Jeg er veldig fornøyd med behandlingen vi har fått hos Sunniva, og samarbeidet med Nicholas. Og jeg sikker på at dette hadde tatt lengre tid hvis vi ikke hadde fått så kyndig hjelp med en gang. Sunniva er veldig hyggelig og omsorgsfull med både hund og eier.

Så nå koser Kira seg på agilitybanen igjen, og får fortsette med det hun elsker. Skulle vi få noen problemer igjen er det ingen tvil om hvor vi drar for å få hjelp. Jeg anbefaler denne klinikken til alle jeg kjenner når det gjelder skader og opptrening etter operasjoner.

Marit og Kira, Trondheim

Blandingshund "Maika"

Maika røk korsbåndet i juli 2012, og vi fikk raskt time på Sveberg Dyrehospital for operasjon. I oktober samme år røk korsbåndet i den andre foten og Maika ble operert igjen. Etter operasjonene fikk hun massasje, gjorde øvelser som å strekke og bøye på beinet, mange 'sitt og stå' repetisjoner, gikk også på vanntredemølle. Merket godt etter hvert besøk at hun ble mer bevegelig og det løsnet opp i den stive kroppen.

Uten Sunnivas gode innsats og hjelp ville ikke Maika blitt like frisk og seg selv igjen. Sunniva har mye kunnskap som ingen på noen av de klinikkene i nærheten av oss har, derfor var den lange bilturen virkelig verdt det. Sunniva tar seg god tid og har en ro som smitter over på både hund og eier, vi føler oss trygge og hun hjalp oss til å ha troen på att gamlemor skulle bli frisk og rask igjen. Maika begynte hver gang å pipe når vi kjørte opp foran klinikken og var så glad for å komme inn. Hun viste stor glede av å få så god behandling og selvfølgelig alle godbitene og kosen hun fikk.

Vi er alle evig takknemlige for hjelpen

Liv Heidi, John Steinar, Marthe og Maika, Os i Østerdalen

Amerikansk cocker spaniel "Simba"

Like før jul i fjor ble min amerikanske cocker Simba plutselig veldig stiv og støl i bakparten og selvfølgelig måtte noe gjøres. Det var tydelig at gutten som da var bare 3 år ikke hadde det godt. Vi tok kontakt med vår faste veterinær Guro på Innherred dyreklinikk. Etter å ha undersøkt ham tipset hun oss om Sunniva på Sveberg Dyrehospital. Lille julaften tok hun i mot oss for første gang ...for en service!! Ved første undersøkelse og behandling før jul var han veldig stram og øm i ryggmuskulaturen og i øvre del av lårene, samt at han hadde ubehag og nedsatt bevegelighet mellom flere ryggvirvler. Allerede etter den behandlingen kunne vi  se tydelig bedring frem til neste i januar. Og det var rent artig å se hvor godt Simba slappet av andre gangen vi var der. Tilbake i god gammel form og klar for lengre turer etter tre behandlinger. I mellomtid ble også røntgen på Innhered tatt for å være 100 prosent sikre på at det kun var muskulært.

Jeg vil bare si at jeg trygt og varmt kan anbefale Sunniva og Sveberg

Simba ( Statemans Love Story ) og Målfrid, Levanger 

 

 

 

Springer Spaniel "Epo"

Vi har tre stk jaktspringere, Epo som er den yngste vi har skadet seg når han var ca fire mnd. Vi var på hytta når dette skjedde, ingen som så hva som skjedde. Alle hundene var ute og sprang fritt da vi hørte et hyl fra Epo. Han hadde da tydelig smerter i høyre framfot. Oppsøkte da lokal veterinær som ikke fant noe galt. Men vi mente det måtte være noe galt. Så jeg la ut flere forespørsler på Facebook om noen hadde anbefalinger på veterinær som var god på denne type skader. Fikk da mange anbefalinger om at vi måtte ta kontakt med Sveberg Dyrehospital. Der ble det konstatert brudd i albuen høyre framfot. Da ble det operasjon og inn med skruer og så noen uker med gips. Noen uker i bur og en valp som skulle være rolig i flere mnd, ikke så enkelt med en aktiv valp på fire mnd. Startet med vanntrening etter en periode. Har brukt lang tid på opptrening, kjørte til Sveberg Dyrehospital hver uke i en lang periode, seks mil hver vei. Epo er i dag frisk og aktiv, har blitt mange dager på jakt i høst med Epo. Han har blitt en god jakthund som jeg har fått et veldig spesielt forhold til. Han blir to år nå i høst.

Vi er meget fornøyd med hjelp og oppfølging vi har fått hos SvebergDyrehospital, uten denne hjelpen tror jeg ikke Epo hadde blitt jakthund.

Kan trygt anbefale SvebergDyrehospital.

Rune H Rønning, Støren

Blandingshund "Presto"

Presto har gjennomført to korsbåndsoperasjoner 26. april og 11. mai - en operasjon per kne. Ca 2 uker etter siste operasjon startet han med opptrening til Sunniva. Presto har brukt mye tid i vannmølle, og fått god progresjon av dette. Sunniva har også laget flere treningsprogram som vi har jobbet med på hjemmebane. Det har opplevdes trygt å bli fulgt opp av Sunniva. Hun har gjort tilpasninger ut fra Presto sin utvikling, vår livssituasjon og tilbakemeldinger fra oss. I tillegg til vanntredemølle har Presto på hjemmebane fått trene med kasse, hinder, vektmansjetter på beina og strikk – alt på bakgrunn av anbefalinger fra Sunniva. Da vi endelig fikk klarsignal til noen minutter i langline var det vanskelig å holde tårene tilbake. Både jeg og Presto setter veldig stor pris på Sunniva og hennes arbeid. Selv om vi bor i Trondheim kjører vi gjerne veien til Sveberg for å få den oppfølgingen vi har fått!

Signe og Presto, Trondheim

 

Whippet "Ziza"

Ziza er en veldig aktiv hund av rasen whippet. Hun har deltatt aktivt innen eksteriørutstilling og Lure Coursing (som er en jakt på en falsk hare, en plastikkfille) med utmerkede resultater. Lure Coursing er en aktivitet som krever hurtighet, fleksibilitet og stor utholdenhet. I sitt siste løp som aktiv merket vi at hun sakket farten mot slutten av løpet, og vi var sikker på at hun hadde fått en strekk i muskulaturen. Etter en tid merket vi at hun haltet, og ikke ble bedre. Da startet vi med massasje og fysioterapi, men symptomene og smertene ga seg ikke. Vi dro da igjen til veterinær, og fikk røntgenbilder som tydet på skader i korsbånd. Vi fikk da en rekvisisjon til en annen smådyrklinikk for en TPLO operasjon. Operasjonen gikk bra, og Ziza fikk rask progresjon. Vi fulgte et treningsprogram, og alt virket veldig bra. Men etter ca 2-3 måneder så vi fortsatt en liten "nikk" når hun beveget seg. Vi tok da kontakt med Sveberg Dyrehospital for hvordan vi skulle gå videre med dette. Vi ble veldig godt tatt i mot, og Ziza ble undersøkt grundig. Det ble bestemt at vi skulle prøve med kombinert behandling/ opptrening. Opplegget besto i trening i  vanntredemølle og fysioterapi på kroppen. Etter flere behandlinger, fikk vi fortsatt ikke den ønskede utviklingen. Teamet på Sveberg dyrehospital med Sunniva og Nicholas foreslo da at platen etter operasjonen måtte tas ut, denne kunne skape irritasjon. I tillegg fikk man da undersøke kneet for evt andre årsaker for at Ziza ikke ble helt bra. En ny operasjon ble nå utført av Nicholas, platen ble da som planlagt fjernet. I tillegg ble det avdekket et nesten avrevet leddband ved siden av. Dette ble da også ordnet opp i. Etter operasjonen fikk vi et flott opplegg, hvor mye av opptreningen skulle vi gjøre hjemme med øvelser tilrettelagt Ziza. Den andre delen besto i opptrening og rehabilitering på Sveberg Dyrehospital. Det ble da ordnet et opplegg hvor Sunniva utførte fysikalsk behandling, massasje, laserbehandling og akupunktur. I tillegg ble det trening i den flotte vanntredemølla. Vi fikk da en flott progresjon, og behandlingen gikk veldig bra, og etter ca 3-4 måneder ble Ziza friskmeldt:). Vi har under opptreningen også kombinert opptreningen med kiropraktikk og massasje. Sveberg Dyrehospital er dønn seriøse på rehabilitering, og tar en kontinuerlig vurdering av progresjon og utvikling i opptreningen. Dette bidrar til at hunden ikke risikerer belastningsskader under rehabiliteringen. Jeg kan på det sterkeste anbefale Sveberg Dyrehospital til rehabilitering av hund etter skade. Dersom vi trenger behandling etter skade, eller kun ekstra kondisjonstrening på vanntredemølla vet vi hvor vi tar turen:)

Hilsen Steinar, Levanger

Pyreneisk gjeterhund "Kiwo"

Kiwo er en pyreneisk gjeterhund som ble operert for patellaluksasjon grad 2 den 23. februar 2016. Han ble operert ved Melhus dyreklinikk, siden de ikke har tilbud om rehabilitering der så falt valget på Sveberg Dyrehospital som har et ganske bredt tilbud. Et godt stykke å kjøre og det er tilbud nærmere der jeg bor. Dog Sveberg har tilbudet om at en kan ta rehabiliteringstimer på kveldstid, noe de andre tilbuderne ikke har. En stor lettelse å slippe å ommøblere på arbeidstid som ga mindre stress. Angrer ikke på valget da klinikken er ganske så serviceinnstilt og har trivelige medarbeidere.

Å ha en ung aktiv hannhund under rehabiliterning med lite aktivitet og boblende energi er ikke så enkelt. I hovedsak så var det vanntredemølle vi gjennomførte innen behandling, da unge gutter ikke har så stor tålmodighet til annet, så som å stå i ro. Så jeg fikk fin hjelp til å tenke treningsfremgang og bygge opp musklene etter operasjonen. En skal ikke ha det for travelt med dette. For en såpass aktiv hund som kommer til å bli brukt mye så er det ekstra nøye å skynde seg langsomt. Satse på kvalitet. Han trivdes godt under tredemølleaktiviteten, like glad for å komme og like glad for å bli ferdig.

Så pr dags dato er han friskmeldt og like aktiv som før operasjonen. En skikkelig gladhund. Han har vært med på et par toppturer uten problemer, vi har vært på Rensfjellet og Forollhogna.

Tove Eidstumo, Melhus

Dalmatiner "Ulrik

Ulrik på 8 år har hele sitt liv vært en aktiv herremann med mye skogsturer. Han har også deltatt aktivt med eksteriør-utstillinger både i inn- og utland. På en av utstillingsturene i mai 2017 ble det oppdaget at Ulrik haltet av og på på venstre frambein. Vi oppsøkte da vår faste veterinær for en konsultasjon. Den behandlingen hadde liten effekt, og Ulrik haltet fortsatt med ubehag etter 2 mnd. Da oppsøkte vi Sveberg dyrehospital og Sunniva og Nicholas Morgan, for en full og helhetlig utredning.

Det ble konstatert at Ulrik hadde pådratt seg Medial skulderinstabilitet (MSI). Det ble utført kikkhulsoperasjon i skulder, der man tydelig så en betent og irritert sene og ligament. Dette ble sydd og rensket opp i, og Ulrik fikk en spesiallaget sele som skulle hjelpe å holde skulderen stabil mens det hele fikk gro. Med god opplæring fikk vi med oss øvelser hjem som skulle gjøres ofte. Dette kombinert med hyppige besøk hos Sunniva for laser og fysioterapi bestående av massasje og tøyeøvelser ble Ulrik etter 8 mnd friskmeldt. Han lever i dag et normalt og aktivt liv igjen.

Både vi som eiere og Ulrik vil takke for god hjelp og service gjennom behandlingsforløpet.

May Tone og Ulrik, Verdal.

Gordon Setter "Birk"

Vi ønsker å takke dere for all god og profesjonell hjelp med mye omtanke. Vi er så glade for at Birk kom i deres gode hender. Nå er Birk tilbake i sitt rette element som er løping i skog og fjell, trekk på ski og sprak, og sykkelturer.

Operasjonen var veldig vellykket, og opptreningen etterpå var prima (med mye godbiter som var populært). Vi fikk også veldig god støtte og oppmuntring for at vi selv skulle greie å utføre opptreningen i rett tempo. Igjen TUSEN TAKK!

Birk, Mira, Torhild og Bjørn Kåre, Sparbu

Manuell terapi

Manuellterapi inkluderer alle former for terapi som kan utføres ved hjelp av terapeutens hender. Dette kan være leddmobilisering, traksjon, massasje, myofasielle teknikker og stretching.

På Sveberg Dyrehospital har vi et veldig bredt og helhetlig tilbud med terapeut som behersker mange forskjellige teknikker innenfor manuellterapi. Dette gjør at vi kan utføre den mest effektive behandlingen dyret ditt kan få av hele bevegelsesapparatet (både ryggrad, ledd og muskulatur). I tilfeller hvor vi ikke oppnår ønsket effekt tilbyr vi dessuten kiropraktikk, og vi kombinerer ofte fysioterapeutisk behandling med kiropraktikk for best mulig resultat.

Manuellterapi har mange positive effekter og er en viktig del av behandlingsopplegget for alle dyr i etterkant av skade, operasjon og sykdom. Alle tilstander som påvirker bevegelsesapparatet vil føre til spenninger og dysfunksjoner (nedsatt mobilitet og smerte) som følge av overbelastning av andre kroppsdeler. Hvis dyret avlaster et bein, må de andre ta over mye av jobben. I tillegg påvirkes både rygg og nakke når likevekten forflyttes. De spenningene dyret får som følge av dette kan og bør behandles. Manuelleteknikker er dessuten et bra hjelpemiddel for å forebygge overdreven arr- og bindevevsdannelse i skadde eller opererte områder. Manuellterapi er også ypperlig som del av opplegget for å forebygge skader hos friske dyr, spesielt de som er utsatt for ekstra belastning i form av hard trening og aktivitet, og for velvære hos en familiehund. Eldre dyr som gjerne er litt stive og støle vil også i de fleste tilfeller respondere positivt på behandling med manuellterapi.

Når vi behandler dysfunksjoner (nedsatt mobilitet, smerte) i ledd og/eller ryggrad bruker vi en helhetlig tilnærming som tar sikte på å ikke bare gjenopprette normal funksjon i leddene, men også gjenopprette normal muskeltonus, muskelstabilisering, samt gjenopptrene normal motorkontroll og timing (koordinasjon og korrekt timing av muskelkontraksjon under bevegelse) av muskulaturen i området som behandles.

Leddmobilisering

Mobiliseringsteknikker går ut på at terapeuten utfører passive bevegelser av ledd og ryggrad med mål om å blant annet øke bevegeligheten og redusere smerte. På Sveberg Dyrehospital benytter vi i all hovedsak Maitlands mobiliseringsteknikker som graderer mobiliseringen fra grad 1-5. Graden av mobilisering velges ut fra hva som er målet med mobiliseringen og pasientens toleranse. Mobiliseringsteknikker kan, avhengig av graden av mobilisering, øke blodsirkulasjonen, øke bevegelsesomfanget i leddet, ha smertestillende effekt, påvirke leddvæsken positivt, samt påvirke mekanoreseptorer (sanseceller) rundt leddet.

 

 

 

 

 

Traksjon

Traksjon kan være et svært nyttig hjelpemiddel i tilfeller av nerverotskompresjon (trykk på nerverøtter der de utgår fra ryggraden). På dyr utføres traksjon kun ved hjelp av manuelleteknikker. Traksjon har sin effekt via økt sirkulasjon lokalt i det området som behandles noe som hjelper med å dempe inflammasjon/hevelse rundt nerverøttene, samt kan hjelpe kroppen til å raskere fjerne prolapsmateriale i tilfeller av ryggprolaps.

 

 

 

Bløtvevsteknikker

Bløtvevsteknikker kan inkludere massasje, myofasielle teknikker og stretching. Disse teknikkene brukes for å normalisere muskeltonus, behandle triggerpunkter, øke blodsirkulasjon og forlenge forkortede muskelstrukturer. Kombinasjonen av leddmobilisering og bløtvevsteknikker er uvurderlig for å behandle enhver dysfunksjon i ledd eller ryggrad.

Eksempler på indikasjoner for manuell terapi:

 • Ryggrad: akutt eller kronisk rygg- og nakke smerte, dysfunksjon i ryggrad og bekken, spondylose, prolaps og andre tilstander som påvirker rygg og ryggmarg
 • Muskler: spasmer, overstrekk, atrofi (muskelsvinn) og svakhet
 • Sener: overstrekk, senebetennelse, kronisk seneproblematikk, kalsifisering og kontrakturer
 • Ledd: artrose, skader på leddbånd, stivhet, bursitt, capsulitt og nedsatt mobilitet
 • Prestasjons problemer: dårlige sitter, problemer med svinger/slalom, riving av hinder, klarer ikke å strekke ut i steget...
 • Bevegelsesproblemer: halthet eller endringer i kvalitet på bevegelsene
 • Etter kirurgi: ortopediske og nevrologiske inngrep

Underkategorier