Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Smertebehandling

Smertebehandling er meget viktig for pasienter som har skader eller gjennomgår operasjoner, og er en viktig del av rehabiliteringen i etterkant. Å behandle smerte på riktig måte kan i mange tilfeller ha stor betydning for sluttresultatet etter en operasjon, og selvsagt også for hundens velbefinnende frem til den blir frisk. Ubehandlet smerte kan ha mange negative effekter på kroppen som f. eks. dårligere immunforsvar, negative effekter på stoffskiftet, dårligere næringsopptak og forlenget rekonvalesenstid. En hund som har vondt vil påvirkes av negativt stress og vil også være motvillig til håndtering, noe som igjen vil gjøre det vanskeligere å gi den optimal pleie og behandling. Behovet for smertebehandling vil variere i forhold til type skade eller operasjon hunden har gjennomgått og vil også være forskjellig fra individ til individ.

På Sveberg Dyrehospital er vi opptatt av å gi en så optimal smertebehandling som mulig. Det er veterinæren som er ansvarlig for smertebehandlingen, men ofte vil rehabiliteringsterapeutens observasjoner gjøre det lettere å gi en så optimal smertebehandling som mulig. Ved et nært samarbeid mellom veterinær og rehabiliteringsterapeut er det lett å justere smertebehandlingen ved behov. Man ser dessuten ofte at hunder som gjennomgår rehabilitering vil ha et mindre behov for medikamentell smertebehandling sammenlignet med de som ikke gjør det. Dette kommer av at mange av de behandlingene vi gjennomfører har en smertelindrende effekt. I tillegg er det lett for rehabiliteringsterapeuten, som gjerne ser pasienten oftere enn veterinæren, å legge merke til endringer i dyrets atferd som kan tyde på økt smerte.