Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Akupunktur

Ved akupunkturbehandling stikker man fine nåler inn i forskjellige punkter på kroppen. 

Vi bruker akupunktur som del av rehabiliteringen for å behandle smerter i muskel og skjelettsystem i forbindelse med f. eks. artrose, prolaps og muskelspenninger. Akupunktur gir også en sensorisk stimulering som kan ha positiv effekt ved nedsatt nervefunksjon. De aller fleste hunder tolererer akupunkturbehandling godt og det er ikke uvanlig at de sovner under behandlingen.