Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Hva er rehabilitering og hvorfor er det behov for det?

Definisjonen på rehabilitering i veterinærmedisin er «å avhjelpe eller begrense konsekvensene av invaliditet eller sykdom». Målet med rehabiliteringen er å oppnå best mulig funksjon på kortest mulig tid etter en skade eller operasjon. Man ønsker å forkorte og minske dyrets lidelse, samt gi hunden best mulig funksjon tilbake. I tillegg er det viktig å forhindre sekundære overbelastninger som gjerne kommer når hunden belaster kroppen feil.

Rehabilitering etter skader og operasjoner har lenge vært vanlig innenfor humanmedisin. De siste årene er denne typen behandling også blitt mer og mer vanlig innenfor veterinærmedisinen. I veterinærmedisin har det tidligere vært mye fokus på diagnostiske prosedyrer og kirurgisk behandling, mens rehabiliteringsbiten har vært neglisjert. Dette er heldigvis i ferd med å endre seg og vi på Sveberg Dyrehospital synes det er viktig å bidra til denne positive utviklingen med å tilby rehabilitering og fysioterapi til våre pasienter.

Innenfor humanmedisinen er det mye forskning som dokumenterer at rehabilitering etter skader, sykdom og operasjoner har positiv effekt, forkorter rekonvalesenstiden og gir et bedre sluttresultat. De siste årene har det også kommet flere studier innenfor veterinærmedisinen som viser samme positive effekt for dyr. 

Dyr med skader og sykdom som påvirker bevegelsesapparatet vil belaste kroppen feil. Dette fører til at den/de kroppsdelene som er skadet blir svakere. Muskelvev, knokkelvev og bruskvev blir redusert og svakere når de ikke blir belastet. Sener og ligamenter vil også gradvis tåle mindre belastning. Pga at dyret avlaster det skadde området vil de friske delene av bevegelsesapparatet få økt belastning, noe som igjen kan føre til sekundære belastninger og skader her. Ved hjelp av rehabilitering kan man motvirke og begrense disse negative effektene ved å stimulere til økt belastning av det skadde området sånn at man raskest mulig gjenvinner optimal funksjon.

For hunder med kroniske lidelser, f. eks. artroser, vil rehabilitering kunne føre til bedre funksjon, mindre smerte og redusert bruk av smertestillende medikamenter. Noe som igjen kan gi økt livskvalitet for dyr og eier.