Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Hvordan foregår rehabilitering ved Sveberg dyrehospital?

For å oppnå et best mulig resultat og ivareta hundens sikkerhet er det viktig med et tett samarbeid mellom veterinær, rehabiliteringsterapeut og eier:

  • Veterinæren er ansvarlig for å utrede pasienten, operere (om det er behov for det), medisinere og følge opp pasienten med kontroller.
  • Rehabiliteringsterapeuten har hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av rehabiliteringen.
  • Eier får veiledning i hjemmeøvelser og hjemmetrening, og gjennomfører dette.

Under den første konsultasjonen setter vi, i samarbeid med eier, opp mål for behandlingen og utarbeider et individuelt treningsprogram som inkluderer både rehabilitering på klinikken og hjemmetrening. Eiers innsats hjemme mellom behandlingene på klinikken er viktig for et godt sluttresultat. Ved hvert besøk på klinikken vurderer vi pasientens progresjon og gjør, om nødvendig, justeringer av treningsprogrammet. Hvor mange behandlinger dyret trenger inne på klinikken er individuelt og vil avhenge av mange faktorer, bla type skade/operasjon, sekundære problemer, eiers tid/evne til å gjennomføre hjemmeøvelser, hundens lynne osv.

Alle hunder som skal til rehabilitering hos oss skal være undersøkt av veterinær først. Dette fordi det er viktig å ha en så nøyaktig diagnose som mulig og for å forsikre oss om at det ikke foreligger sekundære problemer av betydning (f. eks. hjerteproblem som kan utgjøre en fare for pasienter som trenes i vanntredemølle). 

Vi har muligheter for dagoppstalling av pasienter som trenger intensiv opptrening eller i tilfeller hvor eier er på jobb og ikke har mulighet til å komme inn med pasienten til behandling i løpet av dagen. Dette forutsetter en rolig og håndterbar pasient som tolerer å være i bur.

Vårt mål er et best mulig sluttresultat og fornøyde dyr og eiere!