Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Kvalitetssikring og dokumentering

Vi er opptatt av å kvalitetssikre og dokumentere pasientens progresjon ved hjelp av utstyr som måler muskelvolum og leddenes bevegelsesomfang. Dette er objektive og kvalitative metoder som gir økt kunnskap om pasientens tilstand og progresjon. Måleresultatene vil gi oss en pekepinn på om vi har valgt riktig behandling eller om vi må gjøre tilpasninger og eventuelt forsøke andre behandlingsmetoder for å oppnå ønsket resultat.