Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Massasje

Massasje har mange positive effekter og er en viktig del av opplegget for alle hunder som gjennomgår rehabilitering etter skade, operasjon og sykdom. Alle hunder som har en lidelse som påvirker bevegelsesapparatet vil få spenninger som følge av overbelastning av andre kroppsdeler. En hund bærer ca 70% av kroppsvekten på framparten og resten på bakparten. Hvis et bein ikke kan ta sin del av denne belastningen, må de andre ta over. I tillegg påvirkes både hundens rygg og nakke når likevekten forflyttes på denne måten. De spenningene hunden får som følge av dette kan og bør behandles. Massasje er dessuten et bra hjelpemiddel for å minske arrdannelse og bindevevsdannelse i skadde eller opererte områder. Massasje er også ypperlig for å forebygge skader hos friske hunder, spesielt de som er utsatt for ekstra belastning i form av hard trening og aktivitet, og for velvære hos en vanlig familiehund. Eldre hunder som gjerne er litt stive og støle vil også i de fleste tilfeller respondere positivt på massasjebehandling.

Massasjens effekter:

 • Økt blodsirkulasjon
 • Økt lymfesirkulasjon
 • Redusert blodtrykk
 • Redusert muskelspenning
 • Minsker risikoen for treningsverk
 • Motvirker og minsker bindevevsinnvekst i skadde eller immobilierte muskler.
 • Økt elastisitet i muskelfibrer, sener og ligament som igjen bidrar til mindre spenning i leddene og lavere skaderisiko
 • Stimulerer tilvekst og helning
 • Øker opptak og lagring av næring
 • Langtidseffekt i hjernen ved gjentatt behandling
 • Stimulerer frigjøringen av endogene endorfiner som igjen resulterer i redusert smerte
 • Frigjøring av oxytocin som har beroligende effekt og øker velværen
 • Senket nivå av stresshormoner
 • Massasje kan ofte være med på å bryte den onde sirkelen med smerte og muskelspenninger som vi ofte ser hos hunder som har en skade eller er operert. 

De fleste hunder nyter å få massasje. Men de vil ofte trenge litt tilvenning for å bli vant til denne typen berøring. Derfor er de første massasjeøktene gjerne ganske korte.