Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Termoterapi

Termoterapi er behandling enten med varme eller kulde. Hva vi velger å bruke avhenger av skadens art og varighet. En generell regel er at vi bruker kulde ved akutte skader, og varme når den akutte fasen er over og ved skader av en mer kronisk art. 

Kuldebehandling reduserer blodtilførselen til det behandlede området og har smertestillende og betennelsesdempende egenskaper. Ved kuldebehandling bruker man vanligvis en ispose eller kuldepakning. For å unngå frostskader legger vi alltid et håndkle mellom huden og isposen. Samtidig er det også viktig å unngå generell nedkjøling. Det er viktig at størrelsen på kuldepakningen er riktig i forhold til området som skal behandles og størrelsen på hunden. Man bør ikke legge en stor kuldepakning på en liten hund og ideelt sett skal pakningen ikke dekke så mye mer enn det området som skal behandles. Kuldepakningen må ikke ligge på for lenge (ikke mer enn 15 minutter) da dette kan ha negative effekter. Kuldebehandling er meget effektivt når det blir brukt rett etter et traume eller en operasjon. Derfor har vi som rutine på Sveberg Dyrehospital at vi alltid legger på en kuldepakning rett etter ortopediske inngrep. Eier får også instruksjoner i hvordan denne behandlingen skal utføres hjemme.

Varmebehandling øker blodsirkulasjonen i området og virker muskelavslappende og har smertestillende effekt. Varmebehandling tas i bruk når symptomene på akutt inflammasjon begynner å avta. Er man usikker er det bedre å behandle med kulde enn å begynne varmebehandlingen for tidlig, da dette kan ha negative effekter. Varmebehandling kan dessuten brukes i den akutte fasen på de muskler som ikke er berørt av skaden. Det er viktig å alltid plassere et håndkle mellom huden og varmepakningen for å unngå brannskader på huden.